Ausstellung

H I D D E N

Gemeinschaftsausstellung mit: Manfred Bockelmann / infoFreihausgasse, A-9500 Villach · T: 04242 / 205 3450 ·
 Mo-Fr 10-12.30 h, 15-18 h, Sa 10-12 h
 Ausstellungsdauer: 7. März 2007 bis 12 Mai 2007 · www.villach.at

>> Ausstellung: Fußbekleidung für einen Fremden
>> Ausstellung: Hidden